Info
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informații detaliate despre celelalteprograme cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Resurse
Mass media

Titlu Proiect:

"Acces pe piata muncii pentru viitorii asistenti medicali generalisti, prin practica
in simulatorul clinic"


Perioada de desfasurare a proiectului:

1 aprilie 2012 - 30 septembrie 2013


Obiectivul general al proiectului: Cresterea sanselor de ocupare pentru viitorii absolventi de invatamant postliceal sanitar, specializarea asistent medical generalist, nivel 3 avansat (3+), prin participarea la activitatile de instruire practica desfasurate in simulator clinic.


Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Crearea, in cadrul Scolii Postliceale F.E.G., a unui simulator clinic in domeniul sanitar in vederea cresterii relevantei rezultatelor dobandite in stagiul practic de catre cursantii scolii , specializarea Asistent medical generalist
  2. Dezvoltarea competentelor practice si de munca a unui numar de 800 de cursanti ai Scolii Postliceale F.E.G., specializarea Asistent medical generalist, anii I, II si III de studiu, nivel de calificare 3 avansat, prin participarea la 2 stagii practice desfasurate in simulatorul clinic, conform curriculum-ului scolar.
  3. Imbunatatirea competentelor de tutoring a 8 tutori-asistenti medicali, din spitalele cu care colaboreaza F.E.G., care vor coordona activitatile de simulare din cadrul simulatorului clinic prin participarea la un stagiu de formare, cu o durata de 1 saptamana.
  4. Diseminarea de bune practici in utilizarea simulatorului clinic in invatamantul sanitar prin organizarea unui atelier de lucru, la finalizarea stagiului de instruire practica, cu participarea factorilor interesati (scoli, spitale, comunitate)

La baza elaborarii prezentului proiect a stat "Documentul Cadru de Implementare al POS-DRU" al carui obiectiv general face referire la "cresterea capitalului uman si a competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si incluziva a elevilor din invatamantul preuniversitar. In acest context, proiectul va genera conditii optime pentru dezvoltarea capitalului uman adaptat noilor cerinte de pe piata muncii prin schimbul de bune practici, prin formarea asistentilor medicali-tutorii, accesul la materiale de formare si efectuarea pregatirii practice a elevilor scolii postliceale sanitare.

Obiectivul specific al Axei Prioritare 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii" vizeaza facilitarea insertiei pe piata muncii a absolventilor de invatamant preuniversitar, in special stagii de pregatire practica a elevilor si studentilor, dar si servicii de consiliere si orientare profesionala, campanii de informare si consolidarea parteneriatelor pentru ocupare si incluziune sociala. Domeniul major de interventie 2.1. "Tranzitia de la scoala la viata activa" sustine dezvoltarea aptitudinilor de munca a persoanelor aflate in situatia de tranzitie de la scoala la viata activa si imbunatatirea insertiei acestora pe piata muncii.

Proiectul isi propune implementarea in scoala postliceala sanitara a metodei de invatare prin utilizarea simularii. Viitorii asistenti medicali generalisti vor avea oportunitatea de a se ridica la exigentele angajatorilor, multumita experientei practice dobandite in urma stagiilor de practica efectuate in simulatorul clinic. Simularea va fi realizata utilizand manechine performante si tehnologie avansata de inregistrare a activitatilor, ceea ce va permite o imbunatatire a competentelor practice ale cursantilor de la specializarea Asistent medical generalist, precum si efectuarea unei evaluari continue, cu ajutorul materialelor video realizate.

Principiul didactic care sta la baza elaborarii proiectului il reprezinta modelul intreprinderii simulate si vizeaza desfasurarea de activitati asemanatoare celor dintr-un spital real. De asemenea, proiectul va contribui la imbunatatirea competentelor personalului specializat (asistenti medicali) ca tutori si la identificarea modalitatilor de multiplicare a invatarii prin activitati practice de simulare.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei